เป้าหมายในการบริหารจัดการระบบ Logistic ของคุณคือสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

» เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและการขนส่งสินค้า
» เพื่อป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าและการขนส่งสินค้า
» เพื่อรับทราบข้อมูลการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
» เพื่อยกระดับของระบบ Logistics สู่มาตรฐานสากล

GPS : Global Positioning System

เป็นระบบนำทางโดยใช้ดาวเทียมติดตาม เป็นเครือข่ายทั้งหมด 24 ดวงในอวกาศ โดยมีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเป็นผู้คิดริเริ่ม. จีพีเอสแต่เดิมมีไว้ใช้งานทางการทหารเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ทำระบบจีพีเอส สำหรับพลเรือน เพื่อสำรวจสภาพอากาศ, ภูมิประเทศต่างๆ ในโลกตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีการสมัครค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายการติดตั้งเพื่อใช้ระบบ GPS แต่อย่างใด.

GPRS : General Packet Radio Service

» เป็นการให้บริการชุดข้อมูลทั่วไปของระบบวิทยุ ส่วนใหญ่มีใช้ในยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุดในโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถส่งและรับอีเมลและท่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบ GPRS
» การเชื่อมต่อระบบ GPRS นี้ต้องผ่าน Service provider หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้บริการกับ Service providers ในระเทศนั้นๆ

What’s happen if GPS+GPRS/3G

» ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและนำข้อพิเศษทั้งสอง Function นี้มารวม เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาและติดตาม
» ระบบแจ้งตำแหน่ง Latitude-Longitude บนพื้นโลกโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัดและส่งข้อมูล ผ่านระบบไร้สาย GPRS/3G ซึ่งจะช่วยให้เราทราบถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ในทุกๆพื้นที่และทุกเวลา

อุปกรณ์ คุณภาพ มาตราฐานอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการกำลังมองหาเครื่องมือ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Logistics ของคุณซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูล ที่เที่ยงตรงแม่นยำ ดังนั้นอุปกรณ์ของเรา มีคำตอบสำหรับ ทุกคำถามที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ Logistics ของคุณ
ซึ่งมีความทนทานเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และสามารถเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำสำรองในกรณีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และจะทำการส่งข้อมูลตำแหน่งของรถย้อนหลังเหล่านั้นกลับมายัง Server หากกลับเข้ามาในพื้นที่ๆ มีสัญญาณโทรศัพท์อีกครั้ง โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่ทำให้ข้อมูลสูญหายแต่อย่างใด ....

Vehicle Real Time Tracking System (ระบบติดตามยานพาหนะแบบ real time)

» เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามโดยใช้ระบบดาวเทียมนอกโลกบอกพิกัดของรถ ซึ่งจะสามรถบอกได้ถึง ตำแหน่ง, ความเร็ว, ความสูงจากระดับน้ำทะเล และบางระบบสามารถบอกได้ถึง ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ขับขี่ที่ใช้รถคันนั้นๆได้อีกด้วย
» ดังนั้น Vehicle Tracking System ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต่อระบบ logistic และ transportation เพื่อรับทราบ ข้อมูล ข่าวสารอย่างทันท่วงที หรือที่เราเรียกว่า Real Time
» แน่นอนที่สุดเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานเพื่อการอยู่รอดในสภาวะปัจจุบันที่ ธุรกิจมีการแข่งขันสูง

เป้าหมายในการบริหารจัดการระบบ Logistic ของคุณคือสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

» เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและการขนส่งสินค้า
» เพื่อป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าและการขนส่งสินค้า
» เพื่อรับทราบข้อมูลการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
» เพื่อยกระดับของระบบ Logistics สู่มาตรฐานสากล

Vehicle Tracking system คือสิ่งที่คุณต้องการระบบติดตามรถยนต์

» เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ และงานบริการ ลดความยุ่งยาก , รายงานและข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ, ส่งสินค้าถูกที่ ตรงเวลา, มีข้อมูลไว้บริการลูกค้า
» ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ข้อมูลเที่ยววิ่ง

ทำไมต้องใช้ Vehicle Real Time Tracking System

» พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานแต่ละคน เป็นอย่างไร?
» พนักงานขับขี่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด หรือไม่?
» พนักงานใช้เส้นทางสั้นและรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น หรือไม่?
» หากจะต้องรับพนักงานใหม่ ท่านมีรายละเอียดของเส้นทาง

เรามั่นใจในระบบของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง, มีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับธุรกิจของคุณได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเป็นที่มา ของหลักการออกแบบเพื่อ

»เราออกแบบระบบเพื่อให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
»ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ นั่นหมายความว่าไม่มีค่าการลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น
»คุณสามารถดูข้อมูลได้ทุกๆที่ ที่คุณต้องการโดยผ่านทางเวบไซด์
»คุณไม่ต้องเสียเวลาในการอบรมเพื่อใช้โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น
»คุณต้องการเพียงแค่อินเตอร์เน็ทในการใช้งานเท่านั้น
»คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยตัวคุณเอง
»คุณสามารถค้นหาเส้นทางของรถที่ใกล้ที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
»คุณสามารถตรวจสอบการทุจริตเรื่องการดูดน้ำมันได้อย่างแม่นยำ
»คุณสามารถรู้ถึงสถานที่ และเวลาที่รถเข้าเติมน้ำมัน
»คุณสามารถคำนวณ และเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถแต่ละคันได้
»คุณสามารถทราบถึงระยะเวลา สถานที่ การจอดรถ ติดเครื่อง, ดับเครื่อง
»คุณสามารถทราบถึงประสิทธิ์ภาพการใช้งานรถในแต่ละวัน
»คุณสามารถทราบถึง ความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสูงสุด ของแต่ละช่วงเส้น ทางการวิ่ง
»คุณสามารถติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งของในตู้สินค้าได้


ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด เลขที่ 88/244 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ office : 038-118-681-2
โทรสาร (Fax) : 038-118-682
มือถือ 088-002-8669 ถึง 70
e-mail : admin@monogps.com
Web site : www.monogps.com