การใช้งานระบบ GPS Tracking ชั่วคราวกรุณาเข้าใช้งานได้ที่ url และ ลูกค้าสามารถใช้ User/Password เดิม ทั้งนี้บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และจะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติอย่างเร่งด่วนที่สุด