กรมการขนส่งทางบกกำหนดรถให้รถต้องติด GPS

โดยกำหนดให้รถโดยสารมาตรฐาน 4 หรือที่เรารู้จักในนามรถบัส 2 ชั้น 8 ล้อ ทั้งจดใหม่และต่อทะเบียน และ รถโดยสารหมวด 1,2,3 ทั้งรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเว้นรถสองแถว ที่จดทะเบียนใหม่หลังวันที่ 25 มกราคม 2559 จะต้องติด ระบบติดตามรถยนต์ตาม คุณลักษณะที่กรมฯบังคับมิฉะนั้นขนส่งจะไม่รับ จดทะเบียน หรือต่อทะเบียน

กรมการขนส่งกำหนดรถให้รถต้องติด

Truck Schedule Bus schedule

Flow installing doc