ฐานความผิดและค่าปรับของกรมการขนส่งทางบก

ท่านสามารถ Download ไฟล์เกี่ยวกับข้อกำหนดฐานความผิด และเบี้ยปรับตาม link ได้ทันที่
ฐานความผิดที่กรมฯ กำหนด 11 May 2017